Accescat.cat. Un projecte en ple desenvolupament amb signatura d’anbimedia.

accescat. disseny web anbimediaAccescat.cat és un projecte de gran envergadura que està en fase de desenvolupament dedicat a facilitar a persones amb mobilitat reduïda saber els emplaçaments públics de tot Catalunya que estan adaptats i els que no, oferint  puntuacions segons si aquests emplaçaments disposen d’infraestructures adaptades a les seves necessitats en quant a accessibilitat.

A anibmedia hem creat la imatge corporativa i n’hem fet el disseny web. La funcionalitat de la pàgina web és complexa, ja que a més de classificar els diferents emplaçaments segons les seves característiques d’accessibilitat, també compta amb àrees d’usuaris privades per poder fer puntuacions.